Snel zoeken
Sector


Dienstverband


Zoekwoorden

Provincie
Plaatsnaam
Afstand
Powered by DOVA

Privacyverklaring

1. Algemeen


Randstad Holding NV (klik hier voor contactgegevens) beschrijft in deze privacyverklaring als verantwoordelijke ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens voor welke doeleinden en door welke organisatie(s) uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. Wijzigingen in deze privacyverklaring zullen via de homepage van de website aan u bekend worden gemaakt en worden opgenomen in een vernieuwde privacyverklaring. Wij van Randstad Holding NV spannen ons in om uw privacy te respecteren. We hebben onze website zo ingericht dat u deze over het algemeen kunt bezoeken zonder uzelf kenbaar te maken of persoonlijke informatie te verstrekken. Wel maken we gebruik van cookies. Hierover vindt u verderop meer informatie.

2. Drie manieren om te solliciteren

 1. Als u naar een bepaalde baan op onze website solliciteert, worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens direct naar het betreffende bedrijf gestuurd. Dit bedrijf is niet noodzakelijkerwijs een (Randstad) groepsmaatschappij. Dit bedrijf zal direct uw aanvraag in behandeling nemen. De gegevens worden in dit geval direct naar dit bedrijf verstuurd.
 2. U kunt ook worden doorverwezen naar een andere website, waar u bijvoorbeeld naar een baan kunt solliciteren. Niet al deze websites zijn noodzakelijkerwijs (Randstad) groepsmaatschappijen. We kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van andere websites en deze privacyverklaring is op dergelijke sites niet van toepassing. Wees daarom op uw hoede en lees de privacyverklaring, disclaimer e.d. die voor de betreffende website geldt, zorgvuldig door.
 3. U kunt zich inschrijven op onze database. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. Wanneer u zich inschrijft op de database, kunt u aangeven of u alleen Randstad Holding NV toegang wilt verlenen tot uw gegevens, of dat u andere bedrijven ook deze toegang wilt verlenen. Hier staat vermeld welke bedrijven in dat geval toegang krijgen (hierna gezamenlijk te noemen ‘Bedrijven’). Deze bedrijven zijn niet noodzakelijkerwijs (Randstad) groepsmaatschappijen en het kunnen wervings- en selectiebureaus, aanverwante dienstverleners of werkgevers zijn die hun vacatures willen invullen. Deze lijst wordt periodiek bijgewerkt, dus controleer hem regelmatig.
Zoals aangegeven op de lijst bevinden sommige Bedrijven zich buiten de Europese Economische Ruimte. Het is mogelijk dat de wetgeving voor gegevensbescherming in die landen minder uitgebreid is dan binnen de Europese Economische Ruimte. Persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld naar een land buiten de Europese Economische Ruimte worden gestuurd als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen een bedrijf en de persoon van wie de gegevens zijn, of als die persoon vraagt om bepaalde handelingen uit te voeren die nodig zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Aangezien dit niet altijd het geval is, wordt u daarom gevraagd de Bedrijven toestemming te geven voor toegang tot en het verzenden van uw persoonlijke gegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Door u in te schrijven op de website gaat u ermee akkoord dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring. Schrijf u alleen in als u akkoord gaat met dit gebruik van uw persoonlijke gegevens.

3. Hoe we cookies gebruiken


Een cookie is een stukje tekst dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Uw browser voegt die tekst in een klein bestandje toe. In dit bestand kunnen diverse gegevens worden opgeslagen, van bezochte webpagina’s tot informatie die vrijwillig is verstrekt aan de site. Als u de website enkele dagen of weken later opnieuw bezoekt, herkent de website u door het koppelen van de cookie op uw computer aan diens tegenhanger in de database. Wij gebruiken cookies alleen voor het automatisch inloggen en om enkele voorkeuren voor de website op te slaan. Onze cookies verlopen automatisch wanneer de browser wordt afgesloten, tenzij u de optie ‘onthouden’ aanvinkt als u ergens op de site persoonlijke gegevens invult, bijvoorbeeld op de inlogpagina. Overigens bevatten onze cookies geen persoonlijke informatie. Als iemand anders echter toegang heeft tot de computer die de cookie bevat, kan diegene deze cookie gebruiken om uw persoonlijke gegevens online te bekijken en te wijzigen. We raden u dan ook ten zeerste aan om de ‘onthouden’-functie niet te gebruiken op een openbare computer en uw browser altijd af te sluiten voordat u weggaat.

4. Welke informatie we verzamelen

 
Als u zich inschrijft als werkzoekende op onze website, vragen we u een formulier in te vullen. Bij elke vraag wordt aangegeven of de vraag verplicht moet worden beantwoord of niet. U kunt onder meer de volgende gegevens verstrekken:

 • Welke regio uw voorkeur heeft, welk bedrijf uw voorkeur heeft, uw naam, adres, telefoonnummers (inclusief uw mobiele nummer), of u in aanmerking komt om in het land te werken waar de vacature is waar u naar gesolliciteerd heeft, de sector waar u zich voor inschrijft (bv. administratieve en ondersteunende dienstverlening), het soort dienstverband dat u zoekt (bv. vast of tijdelijk), eventuele opmerkingen, aanvullende informatie en of u vacatures per e-mail wilt ontvangen en/of benaderd wilt worden door een werver.
 • Alle informatie die hierboven niet is genoemd en die in uw curriculum vitae kan staan, zoals uw werkverleden, uw beroepsvaardigheden, uw opleiding etc.
 • Voor sommige pagina’s kan gebruik worden gemaakt van cookies, waarmee informatie over uw huidige internetsessie wordt opgeslagen. Als u hier meer over wilt weten, kijk dan onder ‘Hoe we cookies gebruiken.’
 • We kunnen u vragen informatie te verstrekken over uw persoonlijke of beroepsmatige interesses, demografische gegevens, ervaringen met onze producten en uw contactvoorkeuren, zodat we u nadere informatie over onze producten en diensten kunnen aanbieden.

5. Wat doen we met de informatie die we verzamelen?


In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. Met betrekking tot de database kunt u aangeven of u wilt dat alleen Randstad Holding NV toegang heeft tot uw gegevens of dat andere bedrijven ook die toegang mogen hebben. Hier staat vermeld welke bedrijven in dat geval toegang krijgen (hierna gezamenlijk te noemen ‘Bedrijven’). Deze Bedrijven zijn niet noodzakelijkerwijs (Randstad) groepsmaatschappijen en het kunnen wervings- en selectiebureaus, aanverwante dienstverleners of werkgevers zijn die hun vacatures willen invullen. Deze lijst wordt periodiek bijgewerkt, dus controleer hem regelmatig. Uw persoonlijke gegevens kunnen door Randstad Holding NV en/of de Bedrijven worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • uw gegevens vergelijken met vacatures en geschikte kandidaten selecteren;
 • per e-mail, telefoon of post contact met u opnemen met informatie over vacature/vacatures die u (mogelijk) interessant vindt;
 • uw gegevens registreren bij Randstad Holding NV of het specifieke Bedrijf;
 • u per e-mail (als u daar toestemming voor hebt gegeven), telefoon of post periodiek reclame-informatie aanbieden over nieuwe producten, diensten, speciale aanbiedingen, nieuwsbrieven of andere informatie die volgens ons voor u mogelijk interessant is;
 • statistische analyses maken waarvan de resultaten op geanonimiseerde basis gedeeld kunnen worden met derden;
 • de website en de dienstverlening beheren en verbeteren;
 • marktonderzoek uitvoeren: hiervoor kunnen we u per e-mail, telefoon of post benaderen;
 • uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners aan wie bepaalde activiteiten zijn uitbesteed of die diensten verlenen. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, waar niet dezelfde mate van gegevensbescherming wordt geboden als in landen binnen de Europese Economische Ruimte;
 • uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan anderen als de wet- of regelgeving dit vereist, om de belangen van Randstad Holding NV of Bedrijven te beschermen, om strafbare feiten te voorkomen of de nationale veiligheid te helpen, of om de veiligheid van personen te beschermen; en
 • uw persoonlijke gegevens bekendmaken en overdragen aan een entiteit die de bedrijfsactiviteiten of het vermogen van Randstad Holding NV of de individuele Bedrijven kan overnemen.

6. Wat zijn uw rechten?


U kunt een organisatie verzoeken om u te informeren over de persoonlijke gegevens die de organisatie over u heeft. Hiervoor kan een kleine vergoeding worden gevraagd. Als u een overzicht/afschrift wilt van de informatie die Randstad Holding NV over u bewaart, kunt u een e-mail sturen naar info@dovajobs.com. U hebt ook het recht om dergelijke gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of te blokkeren in het geval dat ze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of op een manier worden verwerkt die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling. U kunt ook verzoeken om al uw gegevens uit de database te wissen. U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u verstrekt en het is uw verantwoordelijkheid om de gegevens die u via onze website hebt verstrekt actueel te houden. Als u van mening bent dat gegevens die wij over u hebben onjuist of onvolledig zijn, verbeter ze dan alstublieft zo spoedig mogelijk online of schrijf of mail ons zo snel mogelijk op bovenstaand adres. We zullen dan alle informatie die onjuist bleek onmiddellijk corrigeren. Randstad Holding NV, groepsmaatschappijen en/of andere bedrijven kunnen u zonder uw toestemming per post of telefoon reclame-informatie aanbieden over nieuwe producten, diensten, speciale aanbiedingen, nieuwsbrieven of andere informatie die volgens ons voor u interessant kan zijn, tenzij u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van direct marketing. Voor het versturen van reclame-informatie per e-mail hebben wij uw toestemming nodig. Als u nog niet eerder bezwaar heeft gemaakt bij Randstad Holding NV tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie ten behoeve van direct marketing, kunt u te allen tijde van gedachten veranderen door ons te e-mailen op: info@dovajobs.com

7. Veiligheid


Wij van Randstad Holding NV spannen ons in om de veiligheid van de informatie die u op onze website hebt verstrekt, te waarborgen. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen schade en iedere vorm van onrechtmatige verwerking. We hebben adequate fysieke, elektronische en beleidsmatige procedures ingesteld om de informatie die we online verzamelen, te waarborgen en te beveiligen.